Over LindeLand

LindeLand is gegroeid vanuit het gevoel dat ik mijn plaats niet vond in de wereld.

Ik was kleuteronderwijzeres en was dat graag, maar er ontbrak iets. In de klas kon ik mijn spontane creatieve zelf zijn, maar daarbuiten mocht dat plots niet meer. Binnen klassieke zang mocht ik mijn volledige stem gebruiken om te zingen, daarbuiten toch liefst niet zo hoog want dat is raar. Elke situatie een ander hokje. Ik deed zo hard m’n best om me in al die hokjes te passen, me aan te passen aan wat anderen op dat moment zagen als juist of normaal… dat er van mezelf niets meer over bleef… en dat kon zo niet langer.

Te pas en te onpas zingen, overal op trommelen en ontdekken welke klanken er ontstaan, met twee voeten vooruit springen en soms eens vallen, met handen en voeten in de verf dansen, rollen in het gras of modder, klimmen in bomen, hutten bouwen, met m’n voeten in de vijver, dansen vanuit mijn buik, vriendelijk zijn, praten met iedereen die ik tegenkom, lachen, mijn tranen niet kunnen bedwingen, zorg dragen, een positieve kant zoeken, vol liefde en warmte omgaan met mensen … Dat voelt voor mij natuurlijk aan!

Ik geloof oprecht in de schoonheid van onze wereld… we zijn alleen even vergeten hoe we ervan kunnen genieten. We leggen onszelf en de anderen ontelbare regels op in de hoop te voldoen aan een ideaalbeelden en komen telkens van een kale reis thuis, met zeer veel ongelukkige mensen als gevolg. Dat moet toch beter kunnen!

Wat als we aan onze kinderen de boodschap kunnen geven dat ze tijd krijgen om te groeien, om zichzelf te zijn, zich te ontplooien op hun eigen tempo, dat we vertrouwen hebben in hun keuzes, ze de ruimte krijgen om fouten te maken en dat wij er zijn om ze te steunen en op te vangen als dat nodig is! Een leven vol ontwikkelingskansen, daar wil ik voor gaan, dus zo werd LindeLand een feit.

LindeLand biedt voor jong en oud de kans het kind in zichzelf te (her-) ontdekken. Via muziek, klank en beweging gaan we op zoek naar wat we verborgen hebben, verbinden, ontmoeten, groeien, spelen, experimenteren, fouten maken en gewoon durven zijn.

Het is vrij, speels, creatief, onbezonnen, schaamteloos genieten! Stil of luid, groot of klein, nors of vrolijk … wie je ook bent: het mag, het is oké. Want de wereld zou zo saai zijn als iedereen hetzelfde is!

Liefs

Sieglinde